Sabtu, 25 Februari 2012

Tuhan Pembenci, Pemarah, Cemburu dan Menakutkan

rupanya Tuhan Pembenci, Pemarah, Cemburu dan Menakutkan...

Mazmur 2:11 Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut t  u  dan ciumlah kaki-Nya v  dengan gemetar, w  2:12 supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murka-Nya x  menyala.


Ulangan 4:24 Sebab TUHAN, Allahmu, adalah api p  yang menghanguskan 9 , Allah yang cemburu


Yehezkiel 11:8 Kamu takut kepada pedang, u  tetapi Aku akan mendatangkan pedang atasmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.


2Tawarikh 24:18 Mereka meninggalkan u  rumah TUHAN, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. v  Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka.

Yehezkiel 20:8 Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; f  setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. g  Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir.tapi...
apa yg dibenci Tuhan? siapa sasaran murka Tuhan? kepada siapa Tuhan cemburu? bagaimana menakutkannya Tuhan?


Tuhan pemarah yang menakutkan adalah Tuhan yang membenci segala dosa, kejahatan, zinah dan berhala.

Ayub 28:28 tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat 1 , dan menjauhi kejahatan e  itulah akal budi. f "


Amsal 1:7 Takut akan TUHAN 4  j  adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat k  dan didikan. 
Amsal 1:29 Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN
Amsal 8:13 Takut akan TUHAN e  ialah membenci kejahatan1 ; f  aku benci g  kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
Amsal 9:10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, d dan mengenal Yang Mahakudus e  adalah pengertian.
Amsal 14:2 Siapa berjalan dengan jujur, takut akan TUHAN, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia
Amsal 15:33 Takut akan TUHAN r  adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
Amsal 16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN c  orang menjauhi kejahatan.


Zakaria 8:17 Janganlah merancang kejahatan n  dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. o  Sebab semuanya itu Kubenci, demikianlah firman TUHAN."

Mazmur 97:10 Hai orang-orang yang mengasihi TUHAN, bencilah kejahatan 2 ! f  Dia, yang memelihara g  nyawa orang-orang yang dikasihi-Nya, h  akan melepaskan i  mereka dari tangan orang-orang fasik. j  97:11 Terang sudah terbit k  bagi orang benar, l  dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.

Ulangan 16:22 Janganlah juga kaudirikan bagimu tugu g  berhala, yang dibenci oleh TUHAN, Allahmu.

Mazmur 11:5 TUHAN menguji orang benar u dan orang fasik, dan Ia membenci v  orang yang mencintai kekerasan 2 .11:6 Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang; w  angin x  yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. 11:7Sebab TUHAN adalah adil y  dan Ia mengasihi keadilan; z  orang yang tulus a  akan memandang wajah-Nya.


Tuhan cemburu kepada patung2 berhala
berhala adalah dosa, kejahatan, keji, najis, cabul, sundal, zinah...

seperti istri adalah milik suami dan suami adalah milik istri.
selain hubungan suami istri yg sah, adalah dosa, jahat, keji, najis, cabul, sundal, zinah...

hanya orang sakit jiwa yg tidak cemburu dan membiarkan suami/istri nya berzinah.


Tuhan lah Pencipta manusia. artinya manusia adalah milik Tuhan, sang Pencipta.
dengan men-tuhan-kan ciptaan (patung2, batu, dsb) adalah perzinahan rohani, menyeleweng dari Tuhan, satu-satunya sang Pencipta.


1Raja-raja 21:26 Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori x  yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel.

Yehezkiel 22:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai kota, yang mencurahkan darah f  di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu.
Yehezkiel 23:30mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala a  mereka.

Ulangan 32:16Mereka membangkitkan cemburu-Nya s  dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya t dengan dewa kekejian, 32:17 mereka mempersembahkan korban u  kepada roh-roh jahat 2  v  yang bukan Allah, kepada allah yang tidak mereka kenal, w  allah baru yang belum lama timbul, x  yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar.


tetapi Tuhan mengasihi pendosa yg mau bertobat

Tuhan mengasihi Nuh sebelum murkaNya menghabisi dunia yg sesat pada jaman itu.
Tuhan mengasihi Lot sebelum memusnahkan sodom & gomorah.

Yehezkiel 18:23 Apakah Aku berkenan w  kepada kematian orang fasik? demikianlah firman Tuhan ALLAH. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? x  18:24 Jikalau orang benar berbalik 6  y  dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik--apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati z karena ia berobah setia a  dan karena dosa yang dilakukannya. 18:25 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! b  Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? c  18:26 Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. 18:27 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. d  18:28 Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.


2Petrus 2:4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa z  tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka 5  dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; a  2:5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, b  tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang c lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik;d  2:6 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, e  dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan f  untuk mereka yang hidup fasik g  di masa-masa kemudian, 2:7 tetapi Ia menyelamatkan Lot, h  orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang i  yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, --2:8 sebab orang benar ini j  tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa 6 -- 2:9 maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh 7  dari pencobaan k  dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakimanLukas 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Lukas 15:7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga 2  karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 15:10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.


Wahyu 3:19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; z  sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!


1Tesalonika 5:9 Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka 8 , y  tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita
1Korintus 10:14 Karena itu, saudara-saudaraku o  yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala! 1Korintus 10:22 Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari pada Dia?

menjadi warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum yg berlaku di Indonesia, UUD45, dsb. menjadi warga negara Surgawi, harus tunduk pada satu-satunya hukum Tuhan, yaitu Alkitab.
pengadilan Indonesia menggunakan UUD45, Kitab UU Hukum Pidana/Perdata. pengadilan Tuhan menggunakan Alkitab, Firman Tuhan
dengan Firman Tuhan (alkitab) lah Tuhan akan menghakimi pada akhir jaman. John 12:48; Rev 20:12; James 2:12; Rom 2:16
yg percaya, menerima bahwa Yesus sudah dihukum menggantikan dia, akan selamat (masuk surga kekal).yg tidak percaya, harus menanggung sendiri hukuman atas semua dosanya di neraka kekal. Mark 16:16; John 3:18,36; Rom 6:23
2Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2Tim 3:16

Habakuk 2:18 Apakah gunanya patung pahatan, yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. 2:19 Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu: "Terjagalah!" dan kepada sebuah batu bisu: "Bangunlah! " Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, h tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya.

Yesaya 2:20 Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar

1Kor 10:22 Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari pada Dia?

Yeremia 18:15 Tetapi umat-Ku telah melupakan Aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan;

Verse of the Day

15:11 Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. 15:18 Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Mat 15:11,18

12:35 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 12:36 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 12:37 Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mat 12:34-37

kurang puas? silakan datang: http://graphe-ministry.org/bahasa/ dan beberapa GBIA lain: http://graphe-ministry.org/bahasa/gbia_lain.html
sy yakin gembala2 disitu akan menyambut baik semua yg mencari kebenaran dgn diskusi dan argumentasi menggunakan akal sehat